Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Arkivo de la novaĵservo Ret-Info, 2009. 09.

 

- Retpoŝta novaĵservo kun selektitaj E-novaĵoj: RET-INFO -
- Aliĝoj kaj malaliĝoj ĉe: http://www.eventoj.hu -
- Se vi ie citas /represas /plusendas mesaĝon el nia servo,
bonvolu mencii ankaŭ la fonton "Ret-Info" ĉe http://www.eventoj.hu !

  

==========================================================

 

2009.09.30. – La rusia prezidanto Medvedjev diras ”ne” al Esperanto

 

Kép Rusia Esperantista-Unio, REU turnis sin per letero al la rusia sxtat-prezidento Dmitrij Medvedev. En tiu letero la esperantistoj esprimis sian zorgon pri la kreskanta potenco de la angla lingvo kaj pri la malhelpoj, kiujn renkontas instruado de Esperanto en rusiaj altlernejoj.

La prezidenta letero respondas al komplete aliaj demandoj ol tiuj starigitaj de REU, sxajnigante ke esperantistoj volas cxesigi la uzon de la rusa lingvo en internaciaj rilatoj...

 

Legu la tutan cxi-teman artikolon en Libera Folio cxe http://www.liberafolio.org/2009/medvedev-diras-201dne201d-al-esperanto/-----
fonto: Ret-Info

==========================================================

 

2009.09.28. – UEA: Pli da servoj - por la sama prezoLa Estraro de UEA decidis pri kelkaj - enhave signifaj - ŝanĝoj pri la servoj donitaj al individuaj membroj de la Asocio.


1. La revuo "Esperanto" rete por MJ

Ekde 2010 "Membroj kun Jarlibro" povos legi la revuon rete. Kiu ne volos pagi MA-kotizon kaj ricevi la paperan revuon, povos pagi nur MJ-kotizon (t.e. 24 anstataŭ 60 EUR aŭ, en B-landoj, 12 anstataŭ 30 EUR). Tio ne kaŭzos ekstran laboron en la CO, nek konfuzos la perantojn. Tio ankaŭ apenaŭ kaŭzos perdon de MA-membroj. Jam ekde 2004 eblas legi la revuon rete, kion faras ĉ. 300 membroj por numero, t.e. 7 % el ĉiuj. Eble kelkaj el ili pagos MJ anstataŭ MA, sed ilia nombro verŝajne ne estos signifa (krome, parto el tiuj 300 estas dumvivaj membroj).

La MJ-membroj kompreneble ricevos ankaŭ la Jarlibron. Unu-du monatojn antaŭ ĝia apero la CO tamen sendos al ili retmesaĝon kun la peto, ke tiuj, kiuj ne bezonas paperan Jarlibron, sciigu tion al la CO.

2. Reta bulteno por MG

La plej malmultekosta kategorio Membro kun Gvidlibro kostas 10 EUR por A-landoj kaj 5 EUR por B-landoj. En 2010 ekaperos monata reta bulteno por la MG-membroj. Ĝi konsistos ĉefe el novaĵoj, ekz. elektitaj eroj de la lasta numero de la revuo. (Eblas ankaŭ aldoni la MG-membrojn al la ricevantoj de la Gazetaraj Komunikoj, sed eble sufiĉas nur proponi, ke ili mem abonu ĉe http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/index.html, kie jam nun ĉiu ajn, ankaŭ ne-membro, povas tion fari.)

3. Konstanta rabato de 10 % por MA en la Libroservo

Ĝis nun ĉiu individua membro rajtis 2-foje jare fari mendon ĉe la Libroservo de UEA kun rabato de 10 %. Por tio aperas rabatkuponoj en la Jarlibro, sed eblas uzi la rabaton ankaŭ mendante per la reta katalogo. Ekde nun la Membroj-Abonantoj, Dumvivaj Membroj kaj Honoraj Membroj ricevos la rabaton ĉiufoje, kiam ili mendas. La limo de 2 fojoj restas nur por la kategorioj MJ kaj MG. Ĉar la MJ-membroj povos legi la revuon rete, ili havos aliron ankaŭ al la rubriko "Laste aperis", kiun ili ĝis nun ricevis nur, se ili abonis ĝin ĉe http://katalogo.uea.org/index.php?st=novaj . (Same kiel Gazetarajn Komunikojn, ankau la informojn pri novaj eldonaĵoj ĉiu ajn, ankaŭ ne-membro, rajtas senpage aboni ĉe tiu adreso.) Ankaŭ la Membroj kun Gvidlibro fariĝos ricevantoj de "Laste aperis", ĉar ĝi estos parto de la monata bulteno por ili.

El tiuj rearanĝoj espereble rezultos, ke la membronombro kreskos, nia interna informado estos pli efika kaj atingos pli da membroj, kaj la vendoj de la Libroservo kreskos.

Osmo Buller
ĝenerala direktoro

PS. La kotiztabelo 2010 aperos en la oktobra revuo kaj troviĝas ĉe http://www.uea.org/alighoj/alighkotizoj2010.html

laŭ [komitato-de-uea]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================

 

2009.09.24. – Bonvolu mencii la fonton...

 

Karaj abonantoj/legantoj de Ret-Info!

Jam de multaj jaroj, de 1997 ni funkciigas la retpoŝtan novaĵservon Ret-Info, enkadre de kiu ni klopodas kolekti, selektadi kaj liveri al vi la plej interesajn - laŭ ni - novaĵojn de la internacia Esperanto-movado. Kun ĝojo ni konstatas la daŭran kreskon de la abonantoj, nun ili estas 997 personoj el 59 landoj, inter ili multaj gvidantoj, estraranoj kaj konataj aktivuloj de landaj kaj internaciaj E-asocioj.

En la plusendotaj mesaĝoj - pro diversaj juraj kialoj - ni ofte faras malgrandajn ŝanĝetojn, kiuj identigas nian dissendatan version, nerimarkeble diferencantaj de la originalo.

La servo estas senpaga. La funkciigado de Ret-Info (artikoloj kaj membroadministrado) postulas multan laboron, kiun ni tamen volonte faras por la bono de Esperanto.

En la lastaj monatoj bedaŭrinde ĉiam pli ofte ni retrovas niajn tekstojn en plej diversaj plusenditaj formoj kaj forumoj - tamen sen mencio de la fonto, tiel do oni kvazaŭ ŝtelas nian laboron.

Iuj eĉ mem subskribas la plusenditajn mesaĝojn... sen ajna mencio de la origina aŭtoro, sen mencio de la origina informo-kanalo, kaj sen mencio de ret-info...

Jen, mi petas al ĉiu abonanto de Ret-Info:

Se - anstataŭ retrovi kaj citi la originan mesaĝon - vi utiligas nian laboron, plusendas aŭ afiŝas la ricevitajn de ni mesaĝojn, bonvolu nepre mencii kaj la aŭtoron de la mesaĝo kaj ankaŭ la fonton de la informo.

Esperante pri via komprenemo, kun sinceraj dankoj,

Szilvási László

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================

 

2009.09.23. – Kunlaboru por E-rilata datreveno en Google!

 

Karaj listanoj, kiel vi eble rimarkis, Google ofte metas en sian hejmpaĝon iun specialan desegnaĵon por noti datrevenojn de historiaj okazintaĵoj, naskiĝoj de famaj personoj k.s.

Ekzistas bona eblo, ke almenaŭ en selektitaj landoj (ekz-e Pollando), oni rekonos la 150-an datrevenon de Zamenhof la 15-an de decembro -- se esperantistoj tion proponus.

Bonvolu proponi tion prefere en simpla mesaĝo anglalingva (aŭ vialingva kun traduko) al proposals@google.com , kaj konvinki aliajn fari la samon...

Amike

Renato Corsetti

el [uea-membroj]

 ==========================================================

  

2009.09.20. – Unu Mondo - Projekto de tutmonda esperantista partio

Post la partopreno en la Eŭropaj Balotoj 2009, kelkaj germanaj aktivuloj de Eŭropo-Demokratio-Esperanto deziras pluevoluigi la asocion EDE al tutmonda partio.

Laŭ la vicprezidanto de EDE en Germanio, Ulrich Matthias, Esperanto estu unuavice lingvo por la tuta mondo, kaj ĝuste ekster Eŭropo la agado por egalrajta kunlaboro, dauxripova evoluo, demokratio kaj homaj rajtoj nuntempe plej gravas. EDE do povus ŝanĝi sian nomon al "Mondo - Demokratio - Esperanto" aŭ refondiĝi kiel partio kun la nomo "Unu Mondo". Tiamaniere germanaj esperantistoj povus partopreni kun nova entuziasmo en la venontaj Eŭropaj Balotoj 2014.

Sed la partio povus partopreni ankaŭ en balotoj ĉie ajn en la mondo.

La bazaj ideoj de la projekto kaj ligilo al reta forumo troviĝas en la nova retejo http://www.unu-mondo.org .

Ulrich Matthias
ulrich.matthias heliko t-online.de


-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================

 

2009.09.18 – Nova videaĵo kaj muzikoj ĉe Vinilkosmo

 

Karaj muzikŝatantoj,


Ni invitas vin por vidi la videaĵon de "Kaj Tiel Plu" por la nova KD en niaj paĝoj.

La disko estos akirebla tuj post la apero en la venontaj semajnoj ĉe: http://www.vinilkosmo.com kaj elŝutebla laŭ formatoj mp3 aŭ ogg ĉe: http://www.vinilkosmo-mp3.com/index.php?cPath=76_102

Eblas jam elŝuti ankaŭ altkvalitan version de la tuta videaĵo ĉi tie: http://www.vinilkosmo-mp3.com/product_info.php?cPath=80&products_id=785&language=eo

--------------------------------------------------------------------------------------

Karaj muzikamikoj,

Novaj diskoj estas nun disponeblaj per elŝutado en nia nova retejo laŭ formatoj mp3 kaj ogg, kaj ankaŭ en nia diskoservo.

1) La 7-a albumo de Ĵomart & Nataŝa "ĴomArtaĵoj" La Ruĝa albumo:

2) La unua a de Kapriol' Aventur':

3) La unua albumo de Carina "Karina kantas por vi en Esperanto":

4) La unua albumo de Espo Despo "Esperante":

5) La unua albumeto de Tone "Repe, ritme, sone":

6) La videaĵo de Kaj Tiel Plu por la 3-a aperonta albumo "Surplacen venu vi":

Bonan esploradon!

Plej muzikajn salutojn !

Flo !-----
fonto: Ret-Info

 

==========================================================

 

2009.09.17. – IKEF dormetos dum kelkaj jaroj

En 1985, kiam IKEF, la Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo, estis fondita, la ĉefaj Esperanto-aktivuloj rilate al komerco kaj ekonomio loĝis en okcidenta Eŭropo kaj Japanio. Tio evidentiĝas el la nomoj de la fondintoj kaj de la unuaj estraranoj.

En la pasinta kvarona jarcento okazis gravaj ŝanĝoj, ankaŭ en la Esperanto-movado. Nun la esperantistaj komercistoj - kaj aktivaj IKEF-membroj - precipe troviĝas en Ĉinio kaj kelkaj aliaj aziaj landoj, en meza Afriko kaj en Brazilo. Bedaŭrinde ili ankoraŭ ne havas sufiĉe da fortoj por multon kontribui al la asocio.

La efikoj videblis dum la pasintaj jaroj: la membronombro stagnis, ne estis trovita prezidanto, ne estis lanĉitaj novaj projektoj, la revuo nur aperis dufoje jare...

Post diskuto dum la neformala IKEF-kunveno dum la Universala Kongreso, kaj post ideo-interŝanĝo inter la estraranoj kaj kelkaj pliaj membroj, estis decido ke IKEF dum kelkaj jaroj dormetos kaj nur havos minimuman agadon:

  1. Aperos (post la numero de oktobro 2009) nur unu numero de La Merkato jare, nome en aprilo. Ĝi enhavos la agad- kaj financan raportojn, inviton la neformala dumkongresa kunveno, kaj - se tiaj tekstoj alvenas - artikolojn utilajn por la membraro.

  2. Ne estos petata kotizpago; membro kiu pagis kotizon por la jaro 2007 aŭ poste restas membro; novaj membroj aliĝos senpage.
  3. IKEF restos aliĝinta membro de UEA kaj pagos la bezonatan kotizon.
  4. La retpaĝo http://www.ikef.org (kun la reta adresaro) daŭre funkcios, sed kun limigitaj enhavo kaj ĝisdatigoj.
  5. Ne okazos estarelektoj, krom se valoraj kandidatoj anoncas sin.
  6. La Google-listo 'komerco' estos la ĉefa komunikilo.

Tiu situacio daŭros du jarojn, ĝis la universala kongreso de Kopenhago en 2011. Tiam espereble estos novaj kandidatoj por la estraraj funkcoj kaj eblos relanĉi la asocion.

Roland ROTSAERT,
Visspaanstraat 97, BE-8000 Brugge,
t/f/a +32-50-330004


-----
fonto: Ret-Info

 

==========================================================

 

Kiu volas rakonti pri la 50-aj kaj 60-aj jaroj?

Kara amiko:

Mi nun verkas artikolon pri la "Malvarma Milito" inter Usono kaj Sovetunio. Mi interesiĝas pri kiel diversaj Eŭropaj eduksistemoj traktis la finon de la Dua Mondmilito kaj kiel populara opinio en diversaj landoj traktas la kulpon rilate la malamikecon inter la du Super-Reĝimoj dum la jardekoj post la Mondmilito.

Do ĉu vi povus sciigi min (nur skize; mi ne petas grandskalan eseon!) pri kiel lernolibroj traktis tiujn du aspektojn de nia lastatempa historio? Dum vi lernis kaj studis, kiel tiama populara opinio traktis tiujn aferojn? Kion vi nun kredas pri tiuj aferoj?

Ekzemple:

En Usono ni lernis, ke la Usona armeo konkeris la naziistojn kaj liberigis Eŭropon. Poste Stalin perfidis kaj rompis diversajn konsentojn, kaj iom post iom konkeris kaj subpremis orientan Eŭropon. Usonanoj kutime kulpigas Stalinon pri preskaŭ ĉiuj problemoj pri la orientaj/okcidentaj rilatoj; Usono (laŭ usonanoj) entute senkulpas. Preskaŭ neniam menciiĝas la fakto, ke Usono kaj Sovetunio estis aliancataj dum la Mondmilito. Mi mem opinias, ke AMBAUX flankoj de la venkinta alianco kulpis pri malamikaj rilatoj inter la du Super-Reĝimoj. Mi opinias, ke Churchill estis almenaŭ tiom obstine kontraŭ-komunisma kiel Stalin estis kontraŭ-kapitalisma. La "gravuloj" kverelis kaj la popoloj suferis. Tute mankis bonvolo inter la gvidantoj de la du Reĝimoj.

Mi ne intencas citi vin laŭnome en mia artikolo.

Se vi konas aliulojn, kiuj eble volus kontribui al mia tute ne-formala enketo, bv. trasendi tiun ĉi petleteron al iu ajn.

Antaŭdankas vin

Miko Sloper
mikosloper@gmail.com

el [italaj esperantistoj]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================

 

Esperanta aranĝo kaj renkontiĝo - en trajno !

Al la sekvajara Azia Esperanto-Kongreso en Mongolio oni povas veturi per speciala karavano en la Transsiberia Trajno. Tiu vojaĝo de Moskvo (aŭ Peterburgo) tra Siberio - apud la lago Bajkalo! - daŭros 10-12 tagojn, do ĝi mem estas iu ekskluziva Esperanto-renkontiĝo...

E-karavano per la transsiberia trajno al Ulanbatoro
al la 6-a Azia Esperanto-Kongreso (Mongolio, 2010)


En junio 2010 estos organizita pertrajna vojaĝo tra Rusio survoje al la 6-a Azia E-Kongreso (Mongolio, 2010). Nuntempe pretas kunvojaĝi proksimume 10 esperantistoj el Francio, Italio, Germanio, kiuj aŭ jam trajnumis survoje al UK en Jokohama (Japanio, 2007), aŭ informiĝis pri la efektivigita vojaĝo "E-karavane".

Itinero de la E-karavano al Mongolio estas ankoraŭ provizora kaj ĝia konkretiĝo dependas de preferoj de partoprenontoj. Oni elektu unu el variantoj. La varianto, kiu kolektos pli da jesoj, estos efektivigita. La prezoj de la vojaĝo vin surprizos kaj allogos!

Pliajn detalojn kaj konkretan retpaĝon pri tiu speciala evento en junio 2010, Mongolio, trovu per la "Internacia Kalendaro de Esperanto-Aranĝoj" ĉe http://www.eventoj.hu

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu


==========================================================

  

2009.09.01. Malferma Tago en CO de UEA pri Ivo Lapenna

La 31-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 28-an de novembro 2009, estos dediĉita al la 100-a datreveno de la naskiĝo de Ivo Lapenna (1909-1987), la longtempa ĝenerala sekretario kaj prezidanto de UEA.

Prof. Carlo Minnaja, prezidanto de Internacia Scienca Instituto Ivo Lapenna kaj redaktoro de la impona libro "Eseoj memore al Ivo Lapenna" faros dum la tago du prelegojn pri la vivo kaj verko de la legendeca oratoro kaj movada gvidanto, pri kiu personajn rememorojn prezentos ankaŭ prof. Duncan Charters. Krome oni montros filmojn kun fragmentoj el diversaj paroladoj de Lapenna.

Kiel reprezentantoj de la kongreslando de la UK en 2010 vizitos la Malferman Tagon ges-roj Norberto Díaz Guevara kaj Yoandra Rodríguez Labrada el Kubo. Okazos ankaŭ prezentado de novaj eldonaĵoj, kiuj, same kiel ĉiuj aliaj varoj en la Libroservo de UEA, estos vendataj rabate. Kafo kaj teo estos senpagaj kaj en la senpaga loterio ĉiu gajnos ion. La programo daŭros de la 10-a ĝis la 17-a horo.

Pli frue la datrevenon de Lapenna omaĝis speciala programero en la 94-a UK en Bjalistoko. Tie estis lanĉita ankaŭ nova eldono de "Elektitaj paroladoj kaj prelegoj" de Ivo Lapenna, kies unua eldono aperis en 1966. La dua eldono, 166-paĝa, estas plivastigita per la festparoladoj de la aŭtoro en la UK-oj en Helsinko (1969) kaj Vieno (1970). La libro kostas 9,90 eŭrojn (plus afranko kaj, en EU, imposto de 6%); rabato de 1/3 ekde 3 ekzempleroj.

[komuniko de UEA]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================