Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arkivo de la novaĵservo Ret-Info, 2009. 08.

 

- Retpoŝta novaĵservo kun selektitaj E-novaĵoj: RET-INFO -
- Aliĝoj kaj malaliĝoj ĉe: http://www.eventoj.hu -
- Se vi ie citas /represas /plusendas mesaĝon el nia servo,
bonvolu mencii ankaŭ la fonton "Ret-Info" ĉe http://www.eventoj.hu !

 

==========================================================

  

2009.08.31. Libera Esperanta kantaro-vikio iĝis 1000-kanta!

Dum la lastaj tagoj kvanto de kantotekstoj, haveblaj en kantaro-vikio superis 1000! Tio estas rezulto de kelkjara internacia kunlaboro, farata de esperantistoj el la tuta mondo.

Danke al la vikia teknologio, la kantaro estas malfermita por ĉiuj, kiuj interesiĝas pri muziko. Kép Iu kunlaboranto povas enmeti novan kantotekston, alia korektas erarojn, plua alia povas aldoni muziknoton aŭ kompletigan informon, ktp.

Paŝo post paŝo la kantaro kreskas kaj iĝis vera helpilo por muzikemuloj. Ĝin uzas kaj komencantoj kaj spertuloj. La kantaro estas fonto de kantotekstoj por lernantoj kaj gvidantoj de E-kursoj. Fanoj trovas en ĝi kompletajn albumojn de ŝatataj muzikbandoj kaj videaĵojn de kantoj. Aŭtoroj kaj tradukantoj uzas ĝin por publikigi siajn verkaĵojn.

En la vikio haveblas kaj klasikaj kaj modernaj kantoj. Multas kantoj, tradukitaj el naciaj lingvoj, movadaj, por korusa plenumado, infanaj, rokaj, popaj kaj aliaj.

En la vikio vi povas trovi kanton diversmaniere: laŭ kategorio, nomo aŭ per frazo entekste. Kantoj estas aranĝataj laŭ albumoj kaj albumoj eniras diskografiojn de la koncerna aŭtoro aŭ muzikbando. Por prezentado de la kantoj vi povas trovi muzikfoliojn, akordojn por gitarludado. Vi povas sekvi la kantotekston kaj ankaŭ spekti videaĵon aŭ uzi karaokeon.

Internacia teamo de kunlaborantoj gratulas uzantojn de kantaro-vikio je tiu cifero - 1000, kaj invitas ĉiujn, kiuj ĝis nun ne vizitis la kantaron fari tion, trovi ŝatatajn kantojn, aldoni komentojn kaj lasi impresojn en gastlibro.
Funkciadon de kantaro-vikio subtenas EĉeI, kiu dum jaroj gastigas ĝin en sia servilo, dankon!

Adreso de la kantaro-vikio: http://ikso.net/kantaro/

Muzikume,

Aleksej Kuznecov
ka2pink@gmail.com

laŭ [E-rus-info]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================

2009.08.27. Stipendio de ILEI/UEA por instruista trejnado

 


En antaŭa mesaĝo ni informis, ke la Universitato Adam Mickiewicz UAM en Poznań, Pollando en kunlaboro kun ILEI anoncis trejnan kurson por E-instruistoj.

Por mildigi la kursokostojn ILEI kaj UEA ofertas 4 stipendiojn en valoro po 250 eŭroj. Tio kovros proks. 80 %-ojn de la kosto por B-landano kaj 35 % por A-landano. Restas al la kursano kovri la restadajn kaj vojaĝajnkostojn por la du ĉeestaj sesioj en septembro kaj februaro.

Kandidatiĝo por stipendio estas malferma al ĉiu, kiu plenumas la enirkondiĉojn de la kurso, sed ni donos prioritaton al B-landanoj, tiuj sub 35-jaraj, kaj tiuj kiuj plej konvinke skizas kiel ili planas instrui Esperanton dum aŭ post la kurso, pere de la lertoj tie akiritaj...

Detalaj informoj pri aliĝo kaj pri kandidatiĝo estas legebla ĉe la retejojLimdato: la 2-a de septembro.

L.S.

 

-----

fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

  

==========================================================

 

2009.08.22. – Premion Deguchi en 2009 ricevis Vinilkosmo!!

Okaze de la fermo de la UK en Białystok, la eldonejo Vinilkosmo ricevis la Premion Onisaburo Deguchi 2009, ankaŭ nomata "esperantista pacpremio", ĉar ĝin oni donas pro agado, kiu antaŭenigas internacian amikecon kaj pacon. Vinilkosmo kontribuas al tio per muzikaj rimedoj -- tiel rezonis la estraro de UEA.

La premio konsistas el diplomo, kiun transprenis en Białystok Jeanne-Marie Cash por transdoni al la respondeculo de Vinilkosmo kaj Eurokka en Donneville (Toulouse / suda Francio / Okcitanio). Krome, la premio konsistas el la sumo de 2000 eŭroj, kiujn Vinilkosmo dediĉos por financi kaj novan projekton de albumo de esperantista artisto kaj, tra Eurokka por financi esperantan artistan programadon kadre de turneo aŭ kultura aranĝo aŭ festivalo en la venontaj monatoj.

La tuta teamo de Vinikosmo/Eurokka dankegas la UEA-estraron pro la atribuo de la premio kaj akceptas kun granda plezuro kaj honoro tiun premion kiel agnosko al la 21-jara Esperanta muzika agado kiu strebas kontribui al paco kaj interkompreniĝo en la mondo per Esperanta muzika kulturo.

Fotoj videblas en la blogo ĉe http://vinilkosmo.ipernity.com

Floreal Martorell (Flo)
respondeculo de Vinilkosmo kaj de Eurokka
http://www.vinilkosmo.com


==========================================================

 

2009.08.22. – Fotoj pri ZEO-j bezonataj

 

Bjalistoka Esperanto-societo bezonas fotojn pri Zamenhofaj Esperanto-objektoj el la tuta mondo por gazeta artikolo. Jen tiutema mesaĝo de Ela Karczewska, bv. respondi rekte al ŝi, al la adreso: "elakarczewska@interia.pl" .

-----

Kadre de la decembra festo en Białystok (10. Bjalistokaj Z-Tagoj) la organiza komitato ekplanis i.a. la 15-an de decembro en 2009 aperigi en la gazeto "Gazeta Wyborcza" Esperantan suplementon: 4 kolorajn paĝojn en formato A-3.

La artikolon "En 80 tagoj cirkaŭ la mondo - kaj ĉie Zamenhof aŭ Esperanto" jam verkas Roman Dobrzyński.

Ni bezonas fotojn de/pri monumentoj al/pri Zamenhof aŭ de lokoj (stratoj, placoj, ŝtonoj, kafejoj, ktp.) el la tuta mondo. Fotoj devas esti sufiĉe bonkvalitaj.

Amike,

Ela Karczewska
Bjalistoka-E-Societo, Pollando
"elakarczewska@interia.pl"

 

==========================================================

 

2009.08.13. – Respondo nome de la brazila ŝtatestro al la letero de Dasgupta

En junio la prezidanto de UEA Probal Dasgupta sendis leteron al la la brazila, ĉina kaj rusa ŝtatestroj kaj al la barata ĉefministro, kiuj kunvenis kelkajn tagojn pli frue por diskuti pri la monda ekonomia krizo kaj pri pli intensa kunlaboro inter siaj landoj ĝenerale. La gvidantoj de la kvar 'promesaj landoj por la estonteco', laŭ la karakterizo de Dasgupta, diskutis interalie pri kreo de nova valuta sistemo. En sia letero la prezidanto de UEA atentigis ilin ankaŭ pri la bezono de nova lingva sistemo, kiu ne privilegiu kelkajn landojn, kaj pri Esperanto kiel la lingvo, kiu ebligus ĝin.

Intertempe prof. Dasgupta ricevis la ĉi-suban respondon komsiitan de la brazila prezidento Luiz Inácio Lula da Silva:

"Al Probal Dasgupta,
Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio

Prezidento Luiz Inácio Lula da Silva taskis nin respondi vian leteron de la 20-a de junio 2009 adresitan al li, por danki pro via zorgo pri la egaleco en internaciaj rilatoj, tiel en la financa kiel en la lingvaj aspektoj.

Ni ŝatus montri al vi nian admiron pro la klopodo, kiun esperantistoj de la tuta mondo entreprenas cele al la disvastigo ĉiam pli granda de Esperanto, lingvo kreita de doktoro Lazaro Zamenhof kiel kontribuaĵo por la interkompreno kaj komprenemo inter la homoj.

Ni scias, ke en la historio de la homaro, estis lingvoj, kiuj entrudiĝis kiel sekvo de la politika hegemonio, kiel latino, aŭ certagrade la franca kaj poste la angla. Ni deziregas ke, fakte, iun tagon Esperanto povu esti akceptita de plejparto de la nacioj kiel lingvo adoptita por faciligi la komunikadon sen lingvaj privilegioj.

Ni certas, ke Universala Esperanto-Asocio daŭrigos siajn demarŝojn ĉe Unuiĝintaj Nacioj por laŭgrade pligravigi la rolon de Esperanto kiel internacia lingvo. Sekve ni ne vidas necesa pridiskuti la aferon, ĉar ni konsentas pri la valoro de la lingvo disvastigata de via asocio.

Sincere,

Cláudio Soares Rocha
Direktoro pri Historia Dokumentado"


[gazetaraj komunikoj de UEA, n-ro 337, 2009-08-13]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================


2009.08.12. – Trejna kurso por E-instruistoj en Poznań, Pollando

Universitato Adam Mickiewicz en Poznań kaj ILEI invitas al dusemestra kurso pri E-instruado, kiu disponigas la bazajn konojn necesajn por instruado de Esperanto kaj trejnos la partoprenantojn pri metodiko.

Limdato por aliĝoj: la 31-a de aŭgusto!

Perfektigu viajn pedagogiajn kaj metodikajn sciojn kun spertaj instruistoj kaj kolegoj!
Akiru informojn pri novaj teknikoj kaj iloj por pli efike kaj moderne instrui nian lingvon!

Partoprenu trejnadon pri Esperanto-instruado dum dufoje unu semajno en la universitato de Poznań. Krom la metodika trejnado vi havos eblon ricevi sperton ankaŭ pri Esperantaj kulturo, literaturo, lingvistiko kaj partopreni kulturan aranĝon.

La kursaro necesigas partoprenon dufoje en la surloka intensa semajna sesio (la 1-a okazos en septembro de 2009, la 2-a en februaro de 2010) kaj intertempan hejman laboradon, retan konsultadon kun la kursgvidantoj kaj pretigon de laboraĵo pri metodika temo, kies prezento kun la fina ekzameno okazos en septembro 2010. Kursfinintoj ricevos diplomon de ILEI pri instruista trejnado.

Kondiĉoj: bona lingvoscio (min. B2, atestilo pri Esperanto-ekzameno estas bonvena) kaj baza kono de Esperanta kulturo, krome finita mezgrada lernado (tipo de abiturienta ekzameno).

Partoprenkotizo: por A-landanoj: 360 EUR, por B-landanoj 130 EUR por unu semestro.

Informo kaj aliĝo: interlin@amu.edu.pl

----------------------------

EL LA PROGRAMO

Lingvopedagogio (Katalin Kováts, Maria Majerczak, Zsófia Kóródy, Ilona Koutny):

  1. Bazaj faktoroj de lingvopedagogio (instrumetodoj, instrupocezo, evoluigo de kapabloj, taksado, lingva interfero, ktp.)
  2. Esperanta metodiko (instruado de elparolo, gramatiko, vortoprovizo kaj kulturo, planado de lecionoj kaj kursoj, ktp.)
  3. Instruhelpiloj (de instruista kofro tra eldonajoj, filmoj ĝis retkursoj)

 

Esperanta kulturo (Tomasz Chmielik, István Ertl, Aleksander Korĵenkov, Ilona Koutny)

  1. Plej gravaj eventoj de la historio de Esperanto
  2. Ĉefaj periodoj de E-literaturo
  3. Tiklaj punktoj de E-gramatiko
  4. Lingva trejnado (per testoj)
  5. Donaco: partopreno en la aktualaj kursoj de la Interlingvistikaj Studoj


Informoj kaj aliĝo: interlin@amu.edu.pl

laŭ [esper-inform] kaj [edukado.net]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu


==========================================================

 

2009.08.11. – Vikia projekto por "Bonlingva Vortaro"

La Bonlingva Vortaro estas projekto por krei vortaron, kiu ne nur listigos radikojn kaj kunmetaĵojn kun iliaj signifoj, sed ankaŭ mencios informojn pri la uzindeco kaj la lingvostila nivelo de la radikoj kaj kunmetaĵoj.

Kiel bazon por niaj kriterioj de uzindeco ni uzas ĉefe la ideojn esprimitajn en la verko "La bona lingvo" de Claude Piron. Laŭ tiuj kriterioj, multaj nenecesaj novradikoj el PIV kaj el aliaj fontoj estos markitaj evitindaj, kaj estos montrataj taŭgaj kunmetaĵoj por anstataŭigi tiujn novradikojn. Tiel ni subtenas pli facilan Esperanton, kiu restas fidela al la reklamaj eldiroj de la Esperantistoj, ke Esperanto facilas interalie pro la ebleco esprimi multon per malmultaj radikoj kaj eleganta vortfarado.

La unua versio de la vortaro kombinos materialon el la Reta Vortaro kun la rekomendoj kolektataj en la listo de Simplaj Samsignifaj Vortoj gvidata de Renato Corsetti. Por krei tiun unuan version, ni tamen ankoraŭ serĉas kunlaborantoj.

La Bonlingva Vortaro estas interreta vortaro, kiu funkcias per vikio. Tio signifas, ke simile kiel la Vikipedion, ĝin povas facile redakti ĉiuj interret-uzantoj. Marcos Cramer, la iniciatinto de la Bonlingva Vortaro, programis komputilan programon, kiu aŭtomate transprenis la materialon el la Reta Vortaro al la Bonlingva Vortaro (tion permesas la
kopirajta permesilo de la Reta Vortaro). Lia komputila programo tamen intence ellasis tiun materialon de la Reta Vortaro, kiu tuŝas la novradikojn traktatajn en la listo de Simplaj Samsignifaj Vortoj.

Nun venas la sekva paŝo en la kreo de la Bonlingva Vortaro: Krei artikolojn kiuj traktas tiujn radikojn, kiujn malrekomendas la listo de Simplaj Samsignifaj Vortoj. Tiu laboro ne povas esti farata aŭtomate, do necesas kunlaborantoj por plenumi ĝin. Ĉiu, kiu emas kunlabori pri ĉi tiu laboro por antaŭenigi la Bonlingva Vortaron, anoncu sin ĉe Marcos
Cramer: "marcos.cramer@gmail.com"

La retpaĝaro de la Bonlingva Vortaro troviĝas ĉe http://vortaro.wikkii.com


Marcos Cramer, Renato Corsetti
 

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

 
==========================================================

 

2009.08.09 - Eventoj de la UK en la Bjalistoka Esperanto-Televido

Estimataj gesamideanoj,

Dum la venontaj partoj nia televido prezentados al vi parton post parto la Universalan Kongreson de Esperanto en Białystok. Komence bonvolu ekkoni aŭ rememori pri la Solena Malfermo, kaj krome - alian por nia movado gravan malfermon de la Centro Ludoviko Zamenhof.

La filmo - kiel ĉiam - estas elŝutebla ĉe http://tvbialystok.pl/tvesperanto/

 

Amike,
Przemysław Wierzbowski

 

laŭ [polaj-esperantistoj]

 

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

 

==========================================================

 

2009.08.06. -  Filmeto pri IJK-2009

Spektinda filmeto pri la ĉi-jara IJK en Ĉehio.

Daŭro 3:15 minutoj, kompilinto: Brendan Lewis.

Ĝi estas trovebla ĉe: http://www.irishpolyglot.com/travel/ijk-2009-en-liberec/eo/

 

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu


==========================================================

 

2009.08.06. - Enketo pri la bildo de UEA en Esperantujo

SEG estas faka grupo de soci-sciencistoj, kiu volas fari esploron pri la bildo de UEA en Esperantujo. Pro tiu celo ni instalis enketon en interreto (iuj jam ricevis paperan enketilon en Bjalistoko). Ĝi estas respondebla en proksimume 20-30 minutoj.

Ĉu vi pretas helpi pri la esplorado? Bonvolu plenigi la enketon en interreto. Ne necesas esti membro de UEA (ni aparte volas aŭdi opiniojn de ne-membroj) kaj ĝi ankaŭ ne varbas por UEA. La opinioj kaj personaj informoj, kiujn vi indikos, estas uzataj nur por esplorado, kaj kaj rezultoj estas uzataj nur en maniero, kiu ne ebligas rekoni individuan respondinton. Dankon. La enketon administras Zbigniew Galor kaj Jukka Pietiläinen.


Kopiu tiun ĉi mesaĝon kaj sendu ĝin al viaj esperantaj amikoj kaj konatoj.

Jukka Pietiläinen
jukka.p@esperanto.fi

-----
fonto: Ret-Info

 

==========================================================

 

2009.08.03. – Vandalo atakis monumenton de Zamenhof

Ĵaŭde vespere vandaloj atakis la monumenton de Zamenhof en la centro de Bjalistoko, kie estis okazanta la Universala Kongreso de Esperanto. La antaŭan nokton iu ĵetis botelon kun bruliga likvaĵo en la direkton de la Bjalistoka Esperanto-Centro, rakontas loka gazeto.

Vandala atako kontraux monumento al Zamenhof La incidento ĉe la busto de Zamenhof ĵaŭde vespere post la 19-a horo. Laŭ atestanto, junulo eble 18-jara, en kapuĉo, prenis el sa sako ion, verŝis farbon sur la vizaĝon de Zamenhof, kaj rapide forkuris. Neniu ĉeestanto havis tempon interveni.

La loka gazeto Kurier Poranny supozas, ke temis pri rasisma atako, kredeble pro la juda deveno de Ludoviko Zamenhof. La retpaĝo de la gazeto rakontas, ke jam antaŭ la kongreso estis bruligita tendo Zamenhof, kaj ke nekonatoj tranĉis la pneŭmatikojn de aŭtobuso de esperantistoj. La gazeto rakontas ankaŭ pri la atako kontraŭ la amasloĝejo de junaj kongresanoj, okazinta nokte inter lundo kaj mardo.

Aldone la sama gazeto rakontas, ke en la nokto inter merkredo kaj ĵaŭdo nekonata atakanto ĵetis botelon kun bruliga likvaĵo kontraŭ la nova Zamenhof-centro. La ŝtona domo ne ekbrulis, kaj la okazintaĵo estis kovrita de gardisto nur ĵaŭde matene.

- Mankas vortoj, ne eblas komenti ĉi tion. Plej amare estas tio, ke ĉiun el ĉi tiuj faroj kulpis urbano de Bjalistoko. Kaj neniu reagis. Tiel Bjalistokanoj adiaŭas la esperantistojn, diris la vicurbestro Aleksander Sosna, kiu alvenis al la busto de Zamenhof baldaŭ post la atako.

Rilataj aliaj artikoloj:
- Vandaloj atakis kongresajn busojn
- Atako kontraŭ kongresa amasloĝejo en Bjalistoko
- Incendio en Zamenhof ne malhelpis la inaŭguron

--- artikolo transprenita el Libera Folio. Legu gxin cxe: http://www.liberafolio.org ---

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

==========================================================

 

2009.08.01. - Raportoj, detaloj pri la finiĝinta UK...

Finiĝis hodiaŭ en Białystok la ĉi-jara UK, la Universala Kongreso. Kun sia 1860 aliĝintoj ĝi estis/as la plej granda Esperanta aranĝo de la jaro.

Kép Impresojn kaj detalojn pri la kongresaj eroj oni povas akiri el diversaj fontoj, ekzemple:

1. Artikoloj en Libera Folio

La plej populara Esperanta magazino ofertas plurajn artikolojn. Jen kelkaj titoloj: La Komitato de UEA volas ĉies retadresojn / Kopenhago sekva kongresurbo post Havano / La ferma parolado de Probal Dasgupta en Bjalistoko / Urbestra akcepto en impona kadro / Vandaloj atakis kongresajn busojn / Centra Oficejo honorita per himno el poŝo / Rezultoj de la Belartaj Konkursoj 2009 / TEĴA rezolucias por libera gazetaro / Esperantlingvaj krespoj kaj puntoj / Universala Kongresa kaj la longe atendata loka efiko / Betoveno kaj Auld en furora publika koncerto / Probal Dasgupta volas mezuri sian subtenon / La prezidanto de UEA perdiĝis en Bjalistoko / Atako kontraŭ kongresa amasloĝejo en Bjalistoko / Ĵomart kaj Nataŝa dividis sian publikon / ktp. -- Legu la artikolojn ĉe http://www.liberafolio.org

2. PDF-versio de la kongresaj bultenoj

Kun kelktaga malfruo, tamen estas deponitaj por senpaga elŝutado ankaŭ la pdf-versioj de la loka ĉiutaga kongresa informilo. Krom la nula, antaŭkongresa numero aperis 8 (!) aliaj. Tiuj informiloj servas surloke por la kongresanoj, informas pri plej gravaj okazaĵoj, pri intaj kaj ontaj programeroj, pri ŝanĝoj, do ili vere redonas la etoson de la kongreso. La informiloj estas elŝuteblaj ĉe la kongresa retejo: http://94uk.bialystok.pl/  -->  menuero "Bultenoj" (ĉe problemoj refreŝigu la paĝon per F5)   -->  dekstra, malgranda, griza butono "plik"

3. TV Esperanto Bjalistoko

Interesan, kvazaŭ "vivan" urborigardadon vi povas fari en Białystok pere de la elsendoj "TV Esperanto Bjalistoko". Ĝi estas interesa kaj por tiuj, kiuj ne povis veturi ĉi jare al la kongreso, kaj ankaŭ por tiuj, kiuj sukcesis partopreni la kongreson. Vi trovas tiun panoramon kaj en la vica numero de la TV-programo, kaj en kadro de la televidaj Esperanto-lecionoj en 9 partoj. Rigardu la televidajn elsendojn ĉe http://tvbialystok.pl/tvesperanto/

4. Retejo de Bjalistoka Esperanto-societo

Interesaj sciindaĵoj pri la urbo, pri la kongreso, pri Esperanto kaj Zamenhof... Vi ztovu ĝin ĉe http://espero.bialystok.pl/

Bonan legadon!

L. S.

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu


==========================================================

 

 

 

 

 

.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Doryx Discount Ups Mastercard Kelspounk

(Kelspounk, 2019.03.23 23:36)

Viagra Generico 24h <a href=http://buyonlinecial.com>cialis prices</a> Buy Tidamax Real Cheap